Вие сте тук

Стартира проект "Ателие за знание и информираност" в читалището в с. Роза, община Тунджа

На 1 юни 2013 г. в читалище „Светлина - 1929” с. Роза стартира проект „Ателие за знание и информираност”, финансиран чрез ГСФИП от "Глоб@лни библиотеки - България". Проектът е насочен към жителите до 35 г., които са безработни или трайно безработни.
В първия етап от реализирането на проекта се проведе анкета сред безработните жители на селото, които активно търсят и имат желание да започнат работа. От 58 анкетирани 29 изявиха желание да се включат в обученията. Това породи мотивация за организиране на още една или две групи от обучаващи се  и след приключване на проекта. В крайна сметка в двете групи, предвидени за обучение по проекта, се включиха 20 човека.
Първата група от обучаващи се лица стартира на 15 юли 2013 г.
Обучението се проведе в продължение на10 дни по 4 часа дневно и на два етапа -  теоретична част и практическа част.
В теоретичната част обучителят посредством множество презентации доказа необходимостта и предимствата от знания, умения, както и различни техники в писането на автобиография, CV  и мотивационно писмо. Запозна обучаемите с онлайн сайтовете за работа -  Jobs.bg, Jobtiger, My Ceevee, Jobs partner, както и с електронната трудова борса на Агенцията по заетостта.
В практическата част обучаващите се приложиха теорията на практика. Посредством Microsoft WORD, всеки един от тях  написа собствена автобиография и мотивационно писмо, изтегляха и попълваха различни варианти на CV-та.
Направиха и онлайн регистрации в представените трудови борси, както и попълниха онлайн CV и мотивационно писмо за работа в тях. Кандидатстваха онлайн за подходящи позиции за работа. Онези от тях, които не разполагаха с електронна поща, си направиха такава, като се научиха да изпращат писма, да прикачват и свалят файлове, както и да принтират, благодарение на техниката, с която разполагаме, предоставена от Програма "Глоб@лни библиотеки - България".
В заключителната част  на обучението интерпретираха явяване на интервю пред работодател. Получи се много добър групов тренинг, изпълнен с много настроение и емоции и кандидатстващите преживяха тръпката при явяване на интервю за работа.
Като обобщение на 26 юли 2013 г.  осем от десет обучаващи се подадоха документи за работа, като очакваме едно положително развитие впоследствие за тях. Благодарение на предоставеното им обучение добиха увереност и ентусиазъм.
Следващата група от обучаващи се по проекта ще стартира на 23 септември  2013 г.