Вие сте тук

Мониторинг по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)

Съгласно Насоките за кандидатстване по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” дейностите и отчетността по одобрените за финансиране проекти подлежат на текущ мониторинг.
 
Мониторингът ще започне през м. септември 2013 г. и ще се провежда от Звеното за управление на програмата (ЗУП).  
 
В случай, че Вашият проект е определен за мониторинг, ЗУП ще се свърже с Вас, за да бъдат уточнени датата на посещението, документите, които трябва да подготвите, както и срещите с партньори и целеви групи, които трябва да организирате.
 
Мониторинговото посещение може да бъде свързано и с конкретна проектна дейност, изпълнявана в дадения момент.
 
Междувременно, ако срещате някакви проблеми с изпълнението на дейностите или имате въпроси, можете да се свързвате с Регионалните мениджъри в ЗУП:
 
Красимира Кънева  k.kaneva@glbulgaria.net  
Николай Марков n.markov@glbulgaria.net
Красимир Христов  k.hristov@glbulgaria.net
 
Пожелаваме Ви успешно изпълнение на проектите!

Ключови думи: