Вие сте тук

Обучение за обучители по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”

На 23-28 септември 2013 г. в гр. София ще се проведе обучение за обучители по Направление 5.
Целта на обучението е участниците ще придобият знания и умения за провеждане на обучения по застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти. Първите два дни програмата ще бъде фокусирана върху методите за обучение на възрастни, управление на груповия процес, умения за фасилитиране.
Очаква се в бъдеще новообучените библиотекари да бъдат ценен обучителен ресурс за библиотеките, да провеждат обучения, съответстващи на потребностите на библиотеката и на местната общност, да разработват проекти, набират средства и подпомагат експертно инициирането и успешното провеждане на застъпнически кампании.
Не се предвижда курсистите да бъдат наемани чрез ЗУП като обучители в рамките на програмата през 2013 г.
В обучението ще участват 19 библиотекари от обществени библиотеки избрани с конкурс. Списък на участниците можете да намерите тук.