Вие сте тук

Ясни са резултатите от конкурса по програма „Изграждане на силни библиотечни асоциации” на IFLA

През м. март програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Българската библиотечно-информационна асоциация подадоха съвместна кандидатура за участие в програмата на Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA) - „Изграждане на силни библиотечни асоциации". Програмата осъществява обучение по теми като стратегическо планиране, фондонабиране, застъпничество, работа с общности и медии и др.

Вече са ясни резултатите от конкурса: Националните библиотечни асоциации на Ботсвана, Литва и Украйна са избрани за участие в програмата „Изграждане на силни библиотечни асоциации".