Вие сте тук

Автори на учебни материали

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” провежда обучения за библиотекари в пет тематични направления. За обученията по всяко направление са разработени специални учебни материали.

Направление 1:

Автори:

 

Костов, Спас
Преславска, Антоанета
Харизанова, Оля
Първо печатно издание:  
2011 г.:
 
„Наръчник за обучение по Информационни
и комуникационни технологии”, Част I
2011 г.:
 
„Наръчник за обучение по Информационни
и комуникационни технологии”, Част II
Второ печатно издание:  
2012 г.:
 
„Информационни и комуникационни технологии”, Част I
Наръчник на библиотекаря
2012 г.:
 
„Информационни и комуникационни технологии”, Част II
Наръчник на библиотекаря
Трето печатно издание:  
2013 г.:
 
„Информационни и комуникационни технологии”, Част I
Наръчник на библиотекаря
2013 г.:
 
„Информационни и комуникационни технологии”, Част II
Наръчник на библиотекаря
Електронни версии:  
2012 г.:
 
„Информационни и комуникационни технологии”, Част I
Наръчник на библиотекаря (PDF формат)
2012 г.:
 
„Информационни и комуникационни технологии”, Част II
Наръчник на библиотекаря (PDF формат)
Интерактивни онлайн версии:  
2013 г., налични на:
 
http://edu.glbulgaria.bg
Курсове: ИКТ

Направление 2, Модули 1 и 2:

Автори:
 
Димчев, Александър
Дончева, Анета
Първо печатно издание:  
2011 г.:

 

„Организация и управление на работата
в обществената библиотека”
Наръчник на библиотекаря
2011 г.:

 

„Организация и управление на работата
в обществената библиотека”
Сборник с презентации
Второ печатно издание:
2012 г.:
 
„Организация и управление на работата
в обществената библиотека”
Наръчник на библиотекаря
Трето печатно издание:
2013 г.:
 
„Организация и управление на работата
в обществената библиотека”
Наръчник на библиотекаря
Електроннa версия:
2012 г.:
 
„Организация и управление на работата
в обществената библиотека”
Наръчник на библиотекаря (PDF формат)

Направление 2, Модул 3:

Автори:
 
Димитров, Пламен
Йорданов, Никола
Първо печатно издание:
2011 г.:
„Застъпничество и управление на проектен цикъл”
Наръчник на библиотекаря

Направление 3:

Автори:

 

Груева, Надя
Игнатова, Елена
Лозанова – Белчева, Елица
Панчева, Цветанка
Янакиева, Елена
Първо печатно издание:
2011 г.:
„Услуги в модерната библиотека”
Тетрадка на обучаемия
Второ печатно издание:  
2012 г.:
 
„Услуги в модерната библиотека”, Част I
Наръчник на библиотекаря
2012 г.:
 
„Услуги в модерната библиотека”, Част II
Наръчник на библиотекаря
Трето печатно издание:  
2013 г.:
 
„Услуги в модерната библиотека”, Част I
Наръчник на библиотекаря
2013 г.:
 
„Услуги в модерната библиотека”, Част II
Наръчник на библиотекаря
Електронни версии:  
2012 г.:
 
„Услуги в модерната библиотека”, Част I (PDF формат)
Наръчник на библиотекаря
2012 г.:
 
„Услуги в модерната библиотека”, Част II (PDF формат)
Наръчник на библиотекаря
Интерактивни онлайн версии:
2013 г., налични на:
http://edu.glbulgaria.bg
Курсове: Услуги

Направление 4:

Автори:
 
Лойков, Красимир
Панчев, Венцеслав
Първо печатно издание:
2011 г.:
„Общуване и работа с потребители и общности”
Книга за библиотекаря
Второ печатно издание:
2012 г.:
„Общуване и работа с потребители и общности”
Наръчник на библиотекаря
Трето печатно издание:
2013 г.:
„Общуване и работа с потребители и общности”
Наръчник на библиотекаря
Електроннa версия:
2012 г.:
„Общуване и работа с потребители и общности”
Наръчник на библиотекаря (PDF формат)

Направление 5:

Автори:

 

Гончева, Мария
Манолова, Ралица
Маринов, Митко
Първо печатно издание:
2012 г.:
„Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”
Наръчник на библиотекаря
Второ печатно издание:
2013 г.:
„Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”
Наръчник на библиотекаря
Електронни версии:  
2012 г.:
 
„Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”
Наръчник на библиотекаря (PDF формат)
2012 г.:
 
„Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”
Наръчник на обучителя (PDF формат)