Вие сте тук

Източници на образователни материали

В този списък са дадени основни връзки към интернет източници с кратка информация за съдържанието на всеки сайт. Където е приложимо, е отбелязано наличието на информация за създателите на сайта, автори на материали и спазването на авторски права. Различните категории на списъка са достъпни от менюто вляво.
 
Много от посочените връзки отвеждат към други източници, които не са посочени изрично тук, за да се избегнат повторенията.
 
Списъкът е предвиден да допълни вече познатите на библиотеките източници и да ги ориентира в качеството на образователните материали.
 
В отделна рубрика са отделени чисто търговски сайтове, които предлагат готови материали с неясно качество. Тяхното използване не е препоръчително.