Вие сте тук

Дистанционно обучение

http://www.e-obuchenie.bg/landing/az_moga_poveche.html - платформа за дистанционно обучение на Център за професионално обучение “Изоблок”
 
Център за магистърско и дистанционно обучение - Стопанска академия "Димитър A. Ценов", Свищов
 
Център за образователни технологии - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": дистанционно обучение по бакалавърски и магистърски програми; курсове за квалификация
 
Виртуално обучение - НБУ, София; дистанционно обучение по системите Veda, Isdo, Moodle
 
Български виртуален университет
 
E-Learning Shell - материали в помощ на студенти и докторанти