Вие сте тук

Посещение на представители на инициатива "Глобални библиотеки" от САЩ в България

Г-жа Джесика Дор, зам.-директор на инициативата "Глобални библиотеки" и г-жа Сири Осуалд, програмен директор на "Глобални библиотеки" за България, Румъния и Украйна, са на работно посещение в България от 14 до 18 юни 2010 г. По време на визитата си г-жа Дор и г-жа Осуалд ще се срещнат както със Звеното за управление на програмата и представители на партньорите, така и с министри от българското правителство, които имат отношение към изпълнението на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". По време на срещите ще бъдат обсъдени развитието на програмата в България и предстоящите дейности по нея.