Вие сте тук

Регионална среща на тема „Библиотеките и ученето през целия живот“ в Сливен

На 4 ноември 2013г. , в хотелски к-с „Дева“ - гр. Сливен, се проведе регионална среща за Сливенска област по Програма „Глобални библиотеки – България” на тема „Бибиотеките и ученето през целия живот”.
В срещата се включиха над 65 библиотекари от целевите библиотеки от областта. Гости на форума бяха  Корнелий Желязков – областен управител на Сливенска област, Десислава Танева - депутат,   представители на общинските администрации от четирите общини, представители на образователни и културни институции, НПО, медии – партньори на библиотеките при реализиране на техните инициативи и проекти.
Целта на форума бе да се представят основните промени, които претърпяха целевите библиотеки по програма „Глобални библиотеки-България” в периода 2009-1013г., новите моменти в дейността им за реализиране на образователната им функция, както и добри практики и успешни партньорства, които те реализират.

Форумът бе открит с приветствие към участниците от Корнелий Желязков – областен управител на Сливенска област. В словото си той даде висока оценка за постигнатото през годините в целевите библиотеки от областта, включени в програмата.
Към участниците във форума с приветствие се обърна и Десислава Танева- депутат от ПП „ГЕРБ”, която няколко години активно съдейства за реализиране целите на програма ”Глобални библиотеки” на територията на Сливенска област.

Срещата бе  ръководена от Росица Петрова-Василева–директор на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”-Сливен и регионален координатор на програма „Глобални библиотека-България” за Сливенска област. Презентация на тема „Обществената библиотека и ученето през целия живот“ бе представена от Йоана Димитрова /РБ “Сава Доброплодни“/. Бяха представени и презентациите: „Училище и библиотека – едно необходимо партньорство“/Денко Делчев-директор на II ОУ“Христо Ботев“-Сливен/., „Библиотеката в помощ на чуждоезиковото обучение /Петя Кънева, РБ “С.Доброплодни“/, „Библиотеката в помощ на образованието на ромски деца“ /Златина Данева, Валентина Василева, НЧ“Деско Кръстев“-с.Асеновец/, „Компютърно обучение за възрастни „Първи стъпки в компютърната грамотност с практическо приложение в РБ “Сава Доброплодни“ /инж.Михаил Далакчиев, РБ “С.Доброплодни“/ и др.
Срещата продължи с дискусия и представяне на ефективни модели за реализиране на образователната функция на библиотеките.
В края на форума Росица Петрова-Василева, благодари на представителите на целевите библиотеки от областта за приноса им за успешното реализиране на програмата като пожела успешното им сътрудничество да продължи и в бъдеще.

Росица Петрова-Василева – регионален координатор на програма „Глоб@лни библиотеки – България” за Сливенска област