Вие сте тук

Национален форум „Библиотеки с бъдеще”

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” организира Национален форум „Библиотеки с бъдеще”, който се проведе на 4 декември 2013 г. в София.
 
По време на форума бяха представени постигнатите резултати по програма „Глоб@лни библиотеки - България” (2009 – 2013 г.) и развитието на инициативата след приключване на настоящия грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
 
Представители на държавни институции и местни власти, на библиотечната общност, на читалища и партньорски организации дискутираха ролята на обществените библиотеки в процеса на дигитално включване, социална интеграция и осигуряване на равнопоставен достъп до информация за всеки; за потенциала на обществените библиотеки да участват активно при провеждане на секторни политики, вкл. за постигане на Националните цели на България по Стратегия Европа 2020 за заетост, образование и социално включване.
 
Във форума участваха и представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, Програмата на ООН за развитие, както и на държави, в които се изпълнява инициативата „Глобални библиотеки”.

Форумът беше открит от Трендафил Меретев, ръководител на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". В началото на събитието своите приветствия към екипа на програмата и към българските библиотекари поднесоха официалните гости: Петър Стоянович - министър на културата, Мелиса Пейлторп - старши програмен директор във Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, Елизабет Фицсимънс - съветник по обществените въпроси в Посолството на САЩ в България и Мария Златарева - ръководител на офиса на ПРООН в България.

Събитието продължи с представяне на резултатите, постигнати от програмата за изминалите четири години. Тези резултати станаха ясни след финално проучване за оценка на въздействието, проведено от социологическа агенция ЕСТАТ. Представянето апелира и към емоциите, и към рационалното у аудиторията, като стартира със закачливо видео, показващо ефекта от програмата и продължи с подробности относно този ефект в цифри.

След презентацията на представителя на ЕСТАТ Яна Спасова беше проведена дискусия с представители на институции, работещи с библиотеките, относно бъдещето на библиотеките. В дискусията взеха участие Васил Василев, зам.-министър на културата, Стоян Цонев, главен директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието и науката, Донка Михайлова, кмет на община Троян, Генчо Генчев, кмет на с. Царевец, община Свищов, проф. Стоян Денчев, ректор на УНИБИТ, проф. Анастас Герджиков, зам. председател на УС на Съюза на народните читалища и Спаска Тарандова, зам. директор на Столична библиотека.

Във втората част на форума библиотекари представиха успешни проекти, реализирани по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти. Проектите и техните презентатори бяха, както следва:

Проект „Интеграция чрез ИКТ - библиотеката в подкрепа на деца със специални образователни потребности
София Пейчева, Директор на РБ „Емануил Попдимитров”, Кюстендил

Проект „Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване на достъпа на хора
с увреден слух до електронните услуги”
Екатерина Полякова, РНБ „Иван Вазов”, Пловдив
Mариана Николова, Сдружение ”Хуманитарни инициативи за партньорско развитие в България“ , Пловдив, партньор по проекта

Проект „Виртуално медицинско училище”
Цеца Кръстева, Секретар-библиотекар, НЧ  „Пробуда 1926” с. Згориград, обл. Враца

Проект Финансови услуги в модерната библиотека”
 Валентина Караджова, РБ „Любен Каравелов”, Русе

Проект „Традиция онлайн
Анелия Младенова, Секретар,  НЧ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Иново, обл. Видин
Описание на проекта
Визуално представяне на проекта

Проект „Повишаване на знанията и уменията на кметовете и техническите изпълнители от кметствата на община Самоков за работа със сайтове и административно-правни програми за електронни услуги за гражданите”
Албена Ихтиманска, Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, Самоков

Проект “ Гражданите на Провадия – информирани, мотивирани и можещи на пазара на труда”
инж. Георги Петров, Асоциация ”Съвременни читалища”, партньор по проекта

На форума бяха представени и добри практики от Румъния и Турция - две държави, в които също се изпълнява програмата "Глобални библиотеки". Скот Андерсън, зам.-ръководител на Програма „Библионет” от Румъния, разказа за постиженията на програмата през периода на нейното изпълнение.

Ахмет Челик, специалист „Застъпничество” в Програма „Глобални библиотеки” Турция, разказа за подготвения старт на пилотната част от програмата.

Форумът приключи с представяне на новоучредената Фондация "Глобални библиотеки - България" и с дискусия за бъдещето на фондацията и за начините, по които обществените библиотеки в България и фондацията могат да продължат и подобрят постигнатите резултати по програмата.

Форумът беше излъчен на живо онлайн. Запис от него можете да гледате на тази страница.

Ключови думи: