Вие сте тук

Общо въвеждащо обучение за обучители

От 7 до 11 юли и от 14 до 18 юли 2010 г. в х-л "ЕКСПО", гр. София се проведе общо въвеждащо обучение за обучителите от четирите направления на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Общият брой участници в обучението е 160.

Основната цел на въвеждащото обучение е да се усъвършенстват знанията и уменията на обучителите за провеждане на ефективно групово обучение; да се създаде осъзната нагласа за поемане на ролята на обучител по програма "Глоб@лни библиотеки - България"; да се изгради единен и ориентиран към практиката подход в обучението на българските библиотекари.

В рамките на въвеждащото обучение водещи експерти представиха ефективни методи и инструменти за водене на обучения на възрастни.

pdf.gifОбщо въвеждащо обучение на обучители - програма (334.88 KB)

pdf.gifОбщо въвеждащо обучение на обучители - треньори (416.61 KB)