Вие сте тук

Представители на ЗУП представиха обучителната програма и ИКТ компонента на програма „Глоб@лни библиотеки - България” в Столична библиотека

На 7 юли 2010 г. в Американския център на Столична библиотека се проведе работна среща с представители на общински администрации, отговарящи за изпълнението на дейностите по програма "Глоб@лни библиотеки - България", Звеното за управление на програмата и регионалните координатори по програмата за областите София-град и София-област.

На срещата бяха представени и обсъдени обучителната програма и ИКТ компонентът, както и предстоящите дейности по програма "Глоб@лни библиотеки - България".


American_Corner_July2010_small.jpg