Вие сте тук

Предстои заседание на Управителния съвет на програмата

На 13 юли в сградата на Министерство на културата предстои заседание на Управителния съвет на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Заседанието се провежда за одобрение на проектосписък с целеви библиотеки по програмата за Етап 2010. Черновите на проектосписъка бяха прегледани и коментирани от Работната група и регионалните координатори по програмата в периода юни-юли 2010 г.