Вие сте тук

За Фондация „Глобални библиотеки - България"

 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерството на културата на Република България, Министерството на електронното управление на РБ, Националният дарителски фонд „13 века България“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища. Фондацията е  приемник на целите и рeзултатите на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г. след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.
Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.
 
Фондацията работи за постигане на следните цели:
1. Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
2. Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностното развитие;
3. Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация;
4. Да подпомага развитието на обществените библиотеки;
5. Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти.

Учредителен акт

Учредителен акт на Фондация "Глобални библиотеки - България"

 

Партньори

 

Министерство на културата

 

 

Министерство на електронното управление

 

 

НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

 

 

Национално сдружение на общините в Република България

 

 

Българска библиотечно-информационна асоциация

 

 

Съюз на народните читалища