Вие сте тук

Управителен съвет

Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Той работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства. Членовете на УС се предлагат от Настоятелството.

Състав на УС

Председател на УС на ФГББ – Михаил Бояджиев – адвокат, член на УС на BCause
Членове:Адриана Попова - заместник министър на електронното управление, Силва Хачерян - началник отдел "Регионални дейности" в Министерство на културата, Теодора Дачева - заместник изпълнителен директор НСОРБ, Иван Димов - юрист, председател на Обществения съвет на читалищно сдружение "Хемус", Веселин Тодоров – издател, член на УС на НДФ "13 века България".