Вие сте тук

Управителен съвет

Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Той работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства. Членовете на УС се предлагат от Настоятелството.

Състав на УС

Председател на УС на ФГББ – доц.д-р Венцислав Велев, началник отдел "Регионални дейности", Дирекция "Международни и регионални дейности", Министерство на културата
Членове: Бойко Лечев – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор НСОРБ, Иван Димов - юрист, председател на Обществения съвет на читалищно сдружение "Хемус", Ирина Мутафчиева – изкуствовед, член на УС на НДФ "13 века България", Михаил Бояджиев – адвокат, председател на УС на ФПББ.