Вие сте тук

Управителен съвет

Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Той работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства. Членовете на УС се предлагат от Настоятелството.

Състав на УС

Председател на УС на ФГББ – Михаил Бояджиев – адвокат, член на УС на BCause
Членове: - Ирина Алексиева - Директор на Дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“
в Министерствона електронното управление, Луизина Савкова - началник отдел "Регионални дейности" в Министерство на културата, Теодора Дачева - заместник изпълнителен директор НСОРБ, проф. Алекснадър Николов, СУ Св. "Климент Охриски", Веселин Тодоров – издател.