Вие сте тук

Обществен съвет

Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който включва признати български и международни експерти в сферата на дейност на Фондацията, обществени лица, представители на национални и международни организации, донорски организации и други. Те популяризират мисията, целите на Фондацията и предоставят експертна помощ на при осъществяване на цялостната й дейност. В обществото Общественият съвет осъществява публичен контрол върху дейността на Фондацията, играе ролята на изразител на общественото мнение и извършва публичен мониторинг на изразходването на средствата на Фондацията. Той гарантира прозрачността на нейната дейност и има право да отправя сигнали до Настоятелството и Управителния съвет при констатирани проблеми в тази насока.

Председател - проф. Георги Близнашки
Секретари: Снежана Йовева
Членове: проф. Боряна Христова, проф. Боян Биолчев, проф. Владимир Атанасов, Георги Константинов, доц. Георги Лозанов, Ирина Гъркова, Милена Фучеджиева, Палми Ранчев, Пламен Жечев, доц. Радослав Йошинов, Румен Банов.