Вие сте тук

МК ще финансира проекти на библиотеки

Министерство на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2014 г.

Могат да участват регионалните библиотеки и общинските, създадени с решение на общински съвет като общински културен институт (чл. 8 от Закона за закрила и развитие на културата).

Проектите се подават в МК до 30 юли вкл.

Източник: Министерство на културата