Вие сте тук

Кампания на ББИА "Направи зелен@ твоята библиотека"

Плакат на инициативата

Инициативата „Направи зелен@ твоята библиотека“ цели да позиционира българските библиотеки сред лидерите в дейностите и образователните инциативи по опазване на околната среда, като:

  • Работят за повишаване осведомеността на общността за екосъобразни практики, вкл. чрез своите фондове и услуги, както и чрез използване на социалните медии и нови форми на участие на населението.

  • Станат пример за екологично-съобразни практики и прилагане на зелени стандарти.

  • Създават партньорства за устойчиво развитие.

  • Бъдат сред първите в организирането на образователни програми, свързани с опазване на околната среда.

Повече информация за инициативата и за начините да се включите можете да получите на сайта на ББИА.