Вие сте тук

Конкурс за млади творци и изпълнители "Евробет Талант"

Евробет и Фондация „Помощ за благотворителността в България” обявяват конкурс за млади творци и изпълнители „Евробет Талант“.

Ако сте на възраст от 18 до 25 години имате възможност да представите своите идеи, постижения и опит и да се състезавате, за получаване на подкрепа за закупуване на инструменти и оборудване, за участие във форуми, за стипендии или подкрепа за обучение и образование.

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 17:00 часа на 21 юли 2014 г.

Пълната информация за програмата и начина за кандидатстване вижте на сайта на Фондация „Помощ за благотворителността в България”.