Вие сте тук

Често задавани въпроси относно запитването за оферти за производство на два радиоспота

На тази страница ще намерите отговорите на често задавани въпроси относно запитването за оферти за производство на два радиоспота.


1. Моля ви да потвърдите дали очаквате единствено финансово предложение за реализирането на спотовете (с предвидени разходи за производство, творчество, координация и т.н.) или ще очаквате и творчески предложения.

Очакваме само финансово предложение.

2. По отношение на частта Qualifications required:

  1. Ще очаквате ли от нас да предоставим писмени препоръки от наши клиенти?
  2. Искате да предоставим файлове с реализирани радио спотове и списък с проведени кампании - какъв брой кампании очаквате и до колко назад във времето трябва да са проведени?

Според изискванията на тръжната процедура, от вас се очаква да предоставите:

  1. Финансово предложение;
  2. Писмени референции/препоръки;
  3. До 5 радио спота, разработени от вашата компания;
  4. Списък с ваши клиенти.

3. Предложението ни на английски или на български език трябва да бъде изготвено?

Предложението трябва да бъде изготвено на английски език.