Вие сте тук

Сключен е договор за доставка, инсталация и гаранционно обслужване на ИКТ оборудването в целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки–България”

В резултат от международно обявена тръжна процедура, проведена през първата половина на 2010 г., ПРООН в качеството си на изпълнителна агенция по програмата сключи в началото на м. октомври договор с българската фирма СТЕМО ООД за доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на ИКТ оборудване за планираната бройка от 900 целеви библиотеки. Очаква се графикът за доставка на оборудването в 455-те целеви библиотеки по Етап 2009 да бъде оповестен в началото на м. ноември. Графикът за доставка на оборудването за целевите библиотеки по Етап 2010 ще бъде изготвен през първото тримесечие на 2011 г. след подписване на споразумения за сътрудничество между читалищата/библиотеките, общините, Министерство на културата и ПРООН.