Вие сте тук

Европейски конгрес „Дигитална Европа в обществените библиотеки”: необходим е дебат за ролята за обществените библиотеки в дигитална Европа

На 21 и 22 септември 2010 във Фламандския парламент в Брюксел се проведе Европейски конгрес под надслов „Дигитална Европа в обществените библиотеки". Конгресът беше организиран от белгийското председателство на Европейския съюз и е продължение на миналогодишния конгрес, посветен на внедряването на технологиите в обществените библиотеки.

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", която е един от организаторите на конгреса, отправи покана за участие към представители на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". От българска страна участие в конгреса взеха Наталия Георгиева, ПР специалист в Звеното за управление на програмата и Петя Трифончовска, съветник в политическия кабинет на министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев.

Конгресът даде ясно послание за необходимостта от европейски и национален дебат за ролята на обществените библиотеки в дигитална Европа; за възможността библиотеките да бъдат важен фактор в преодоляването на дигиталното разделение; за новите услуги и информация, която те могат да предоставят на посетителите; за значението им в развитието на програми за дигитална грамотност.

Фокус на докладите и изказванията беше необходимостта от ясна и последователна политика за обществените библиотеки от страна на европейските институции. Беше подчертано също така, че за да е ефективна, политиката за развитие на обществените библиотеки трябва да търси широк консенсус между политици, общественици, библиотечни общности.

В рамките на конгреса бяха обсъдени теми, свързани с партньорствата между библиотеките и други обществени и културни институции; с работата с местните общности и създаването на социални мрежи; предизвикателствата пред библиотеките в условията на конкурентен пазар; за новите подходи за е-включване, технологично обновление, създаването на дигитално съдържание.

Специално внимание беше отделено на въпроса за необходимостта от устойчива политика на национално ниво за ролята и мястото на обществените библиотеки в дигиталния свят.

В рамките на конференцията, пред представителите на европейките държави, в които се изпълнява инициативата „Глобални библиотеки", финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", беше представен и съвместния проект на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и Центъра за независима журналистика „Библиотеки и журналисти бдят за върховенство на закона, човешки права и социално включване". Проектът провокира дискусия за новия тип услуги, които библиотеките могат да предложат и за активната им роля в диалога медии - местни общности по горещи социални теми.