Вие сте тук

140 години библиотечно дело в Силистра отпразнува регионална библиотека „П. Павлович”

Конференция под надслов „Библиотеките - споделена отговорност" се проведе в гр. Силистра на 5 и 6 октомври 2010 г. Конференцията беше организирана от Регионална библиотека „Партений Павлович" в партньорство с община Силистра и Програма „Глоб@лни библиотеки-България" и съвпадна с отбелязването на 140-годишнината от началото на библиотечното дело в Силистра. Паралелно с конференцията се проведоха още няколко културни събития по повод празника: откриване на паметна плоча на Партений Павлович, патрон на регионалната библиотека в Силистра, представяне на изданието „Импресия от камък и метал" и бяла поетична нощ „Не остарявай, любов". В рамките на конференцията бяха открити и две изложби, представящи историята и книжните богатства на регионалната библиотека.

С презентацията „14 десетилетия - знание и живот, традиции и съвременност" директорът на Регионална библиотека „Партений Павлович" Лидия Димитрова запозна участниците в конференцията с историята и настоящето на библиотеката и библиотечното дело в Силистренския край. Специалният гост на конференцията д-р Антони Олкот от Университета Джорджтаун представи идеи и техники за ефективно търсене на информация в Интернет.

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" се включи активно в отбелязването на годишнината, като ръководителят на програмата Трендафил Меретев изнесе презентацията „Програма „Глоб@лни библиотеки-България" - промяната е възможна". Библиотекари от Дулово, Нова Черна и Попово споделиха своя опит при подготовката на библиотеките за Програма „Глоб@лни библиотеки - България". В рамките на конференцията се проведе и работна среща на Звеното за управление на програмата и регионалните координатори.

Trendafil_Meretev_Silistra_5_6_Oct_2010_small.jpg

Lidia_Dimitrova_Silistra_5_6_Oct_2010_small.jpg