Вие сте тук

Работна среща по програмата в Регионална библиотека „Гео Милев”, гр. Монтана

На 14.10.2010 г. в Регионална библиотека „Гео Милев", гр. Монтана се проведе работна среща на тема „Глоб@лни библиотеки - България"- развитие, предизвикателства и перспективи". Тя беше организирана от Звеното за управление на програмата и Регионална библиотека „Гео Милев". В нея взеха участие библиотекари от 34 стартиращи библиотеки от област Монтана за Етапи 2009 и 2010, зам. кметове и специалисти от общинските центрове и кметове на населените места. Звеното за управление на програмата беше представено от Красимира Кънева, Наталия Георгиева, Люба Деветакова, Диана Андреева и Евтим Янакиев, които направиха презентации по различни направления и дейности на програмата.

Montana_14_Oct_2010_small.jpg