Вие сте тук

КОНКУРС НА ТЕМА „ВРЕМЕТО НА ПАРИТЕ И ДУХОВНОСТТА”

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ  ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА „ВРЕМЕТО НА ПАРИТЕ И ДУХОВНОСТТА”

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Изисквания

Конкурсът е отворен за всички желаещи. Участниците могат да изпращат свои творби в разделите: есе и мултимедийна презентация или филм. Всеки автор има право да участва с до две творби общо.
Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:

  • до 19 години;
  • над 19 години.

Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали. Мултимедийните презентации да са до 20 слайда. Филмите да са с продължителност до 10 минути.
2. Критерии за оценка 

  • оригиналност; 
  • въображение;
  • цялостно въздействие на творбата. 

3. Награди
Ще бъде връчена една ГОЛЯМА НАГРАДА.
Във всяка от двете възрастови категории ще бъдат присъдени по една първа, втора и трета награда.
4. Придружаваща информация за авторите: трите имена на автора; учебно заведение/месторабота; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mail за връзка.
5. Срок за изпращане
Крайният срок за изпращане на творбите е 16 април 2015 година. Важи датата на пощенското клеймо или на електронната поща.
6. Обявяване на резултатите
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени  по време на Националната библиотечна седмица през месец май 2015 г.
ІІ. ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ
Изпратени за участие в конкурса творби не се връщат.
Всички получени есета, мултимедийни презентации и филми ще бъдат публикувани на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“- Русе: www.libruse.bg.
С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.
ІІІ. АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Творбите, придружени с информация за автора, могат да се изпратят на адрес:  Русе 7000, ул. „Дондуков-Корсаков” №1, Регионална библиотека „Любен Каравелов”, За конкурса „Времето на парите и духовността“ или по електронна поща  на: pr@libruse.bg, с тема на писмото ”За Конкурс”.
           
До участие в конкурса не се допускат пряко ангажираните  представители на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ –  Русе.
      За повече информация:
E-mail: service@libruse.bg, pr@libruse.bg
Mob.: + 359 878 574 916, + 359 878 574 919.
 

Ключови думи: