Вие сте тук

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява конкурс за малки проекти на тема „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

В рамките на конкурса ще бъдат финансирани успешни модели на сътрудничество с неправителствени организации, доказващи потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове, като място за срещи и дискусии, но и като активен участник в дебатите и решенията на проблеми от местен и регионален характер. Конкурсът е отворен за обществените библиотеки в страната /регионални, общински и читалищни/. 
Краен срок за подаване на проектни предложения е 27 май 2015 г.
Подробна информация и условия за кандидатстване може да намерите в прикачените файлове.
За помощ и допълнителна информация се обръщайте към Елка Златева - експерт Проекти, имейл e.zlateva@glbulgaria.bg, тел.02/9319917