Вие сте тук

ББИА организира за десети път Националната библиотечна седмица

От 11 до 15 май за десета поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация  организира Национална библиотечна седмица. Тази година тя е под надслов „Библиотеките – място за учене през целия живот“. Фондация „Глобални библиотеки – България“ подкрепи кампанията наред с  Програма Public Libraries 2020 и  Фондация „Америка за България“ . Медийни партньори на събитието са БНТ и БНР. Националната библиотечна седмица 2015  премина под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.
Националната библиотечна седмица цели да повиши информираността и разбирането на политиците, изпълнителната и местната власти, както и на обществото за възможностите на библиотеките да бъдат място за учене през целия живот; да подобри разработваните политики и практики по отношение на участието на библиотеките в годишните планове за действие към Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ); да осигури по-добро целево финансиране на библиотеките за разработване на библиотечни програми и услуги в рамките на Стратегията; да стимулира участието на библиотеките в устойчиви и широки партньорски мрежи за УЦЖ; да се очертаят ефективни мерки и възможности за участие на  библиотеките в политиките на ЕС за УЦЖ.
Националната библиотечна седмица се откри на 11 май с връчването на Годишните награди на ББИА. за 2014 г.
 РБ "Христо Ботев" Враца беше отличена с наградата "Библиотека на годината", наградата в категория "Библиотекар на годината" отиде при Юлия Димитрова – гл. библиотекар в библиотеката при НЧ „П. Р. Славейков – 1908“, г. Пловдив, а Велина Василева – от Библиотечно-информационен център на Технически университет – София получи наградата в категория "Млад библиотекар".
Наградите бяха връчени от г-жа Полина Карастоянова, Председател на Комисията по културата и медиите  към 43-тото НС, г-жа Гинка Чавдарова – Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“, г-н Карл Форцхаймър, съ-председател на Фондация "Америка за България", г-жа Снежана Янева – Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.
В цялата страна имаше срещи и събития посветени на ученето през целия живот и мястото на библиотеките в този процес.

Видео клип за Националната библиотечна семица https://vimeo.com/127334936
Програма на събитията по места е публикувана на URL: http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=215