Вие сте тук

Обучение на библиотекари от Разград и региона

От 7-ми до 9-ти юли 2015 г. служителите на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и представителите на читалища от региона  ще преминат през практическо обучение, което цели те да придобият знания и умения за ефективно прилагане на ролята им на общностни центрове. Темите, които ще бъдат дискутирани са свързани с начините, по които може да бъде постигнато ефективно взаимодействие на Регионалната библиотека и читалищата от региона с местни структури на гражданското общество и нуждата от ефикасно участие и застъпничество за местни каузи. 
Обучението е в изпълнение на проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
ФГББ и Фондация Помощ за благотворително в България партьори в проекта имат за цел да развитият капацитет в регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество. Създаването на връзки между НПО и гражданите при активното участие на библиотеките ще благоприятства средата за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси.