Вие сте тук

Стартира Проект "Помощ за природата" в конкурса "Библиотеката-център на местната общност"

 

 

 
Днес, 21 юли 2015г, в читалнята на библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" се състоя Пресконференция за представяне на спечеления от библиотеката проект "Бърза помощ за природата" пред Фонданция "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурса "Бибиотеката-център на местната общност" в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014г с Министерство на културата.В началото беше регистрацията на участниците-представители на Община Мездра,на АК"Калето", на Клуба на инвалидите, различни медии от региона,граждани, част от децата участници в Проекта, родители, учители, обучителите по Проекта,екипа на читалището.Пресконференцията беше открита от секретаря на читалището Валентина Цекова,която представи на присъстващите Проекта на библиотеката "Бърза помощ за природата" чрез мултимедийна презентация.След това беше дадена думата на участниците за въпроси и допълнителни разяснения.Галина Иванова старши експерт от отдел "Екология" на община Мездра подкрепи идеите на проекта и разнообразните обучителни и практически дейности с децата и предложи помощта на отдела при сформиране на "Зелени екопатрули" -деца читатели на библиотеката.Заниманията по Проекта започнаха още днес от 14ч в "Народно читалище Просвета 1925-Мездра". Бенефициент: Библиотеката при „Народно читалище Просвета 1925 – Мездра“. * Донорска организация: Фондация „Глобални библиотеки – България“ насока: „Устойчиво развитие на местните общности“ тематична област 3: „Развитие и създаване на платформа за опазване на околната среда. Целевата група ученици от трети и четвърти клас от трите училища: ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Кирил и Методий“, СОУ „Иван Вазов“. 15 ученици, с които ще се провежда ранно практическо ориентирано екологично възпитание и възпитаване на активна гражданска позиция Основен патньор по Проекта е КОНСУЛТАТИВЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „АНИМА“ с управител Емилия Гарванска. Основни цели: Формиране на природонаучни компетенции; Възпитаване на правилно отношение към природата на родния край и нейното биоразнообразие; Усвояване на достъпни за възрастта на целевата група знания за природата в гр. Мездра и необходимостта да бъде опазвана, поддържана и защитавана;* Изграждане на екологична култура;* Формиране на потребност от общуване с природата Основни дейности: Обучителни беседи за необходимостта от опазване на природата; Обучение на целевата група в изработване на мултимедийни презентации на тема „Опазване на родния край“; Четене на енциклопедии, книги, справочници за природата и нейното опазване на открити пространства; Очаквани резултати: Дейност 1: читателски дневник, еко табла, еко презентации, създаване на алпинеум, хранилки за птиците, фотоизложба „Природата е богатство“, експониране на рисунки в изложба от пленер „Опазване чистотата на р. Искър в района на Мездра“. Дейност 2 : Усвоени техники за работа с различни природни материали по вид; изожба на изработени еко сувенири Практически занимания – изработване на алпинеум пред читалището; любителска фотоизложба „ Природата е богатство“, пленер „Опазване чистотата на р. Искър“; Организиране на екологична арт-работилница