Вие сте тук

Четене на книги и енциклопедии за природата.Природни забележителности край Мездра

На 30 юли 2015г в залите на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" се осъществи поредното занимание по Проекта "Бърза помощ за природата".Днес темата беше запознаване със защитени растения и животни, с природните забележителности в района на гр.Мездра.Заниманията се водеха от двете библиотекарки-Димитрина Иванова и Павлина Русева.Първата част беше посветена на четене от двата тома на червената книга на България, на наличните в библиотеката книги за растенията, животните, прилепите, гъбите и др. на територията на Врачански Балкан.Павлина Русева им представи тома за животните, а Димитрина Иванова-тома за защитените растения от Червената книга. После библиотекарите показаха и разясняваха на децата характерните животни и растения от района на Врачански Балкан.След това участниците се запознаха кои растения и животни са характерни за района на града, как да ги пазим и защитаваме от изчезване.Във втората част на заниманието децата попълваха еко дневниците, и създаването на еко табло, като всяко се включи активно и с голямо желание.Четоха на глас какво е най-важно за еко датите и тяхното отбелязване. 
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност“ в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата