Вие сте тук

Съвместна българо-румънска среща в рамките на програми „Библионет” и „Глоб@лни библиотеки-България”

Първата съвместна среща на директори на български и румънски библиотеки, в рамките на програми „Библионет" и „Глоб@лни библиотеки-България" - част от инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" - се проведе на 2 ноември в София.

По време на срещата ръководителите на програмите за България и Румъния Трендафил Меретев и Пол-Андре Баран представиха развитието и предизвикателствата, които срещат екипите им в изпълнението на програмите до този момент.

Фокус на срещата бяха няколко основни теми: обучителният компонент в програмите „Библионет" и „Глоб@лни библиотеки-България"; новите услуги, които библиотеките могат да предлагат на потребителите; икономическите и политически предизвикателства; взаимоотношенията с местните власти в контекста на изпълнение на програмите; възможностите за развитие на трансгранично сътрудничество.

Участниците в срещата споделиха добри практики при провеждането на застъпнически кампании и очертаха възможности за бъдещо сътрудничество в рамките на двете програми.

Общо-споделено беше мнението, че подобни срещи са изключително полезни и необходими.

BG_RO_Meeting_2_Nov_2010_small.jpg