Вие сте тук

Конкурс на тема „Място за четене”

Центърът за развитие на човешките ресурси във връзка с Четвъртата национална конференция „Насърчаване на четенето” стартира една благородна идея в ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+” и на Национално звено за координация по дейност eTwinning -  конкурс по темата „Място за четене”. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към художници, дизайнери, архитекти и други хора на духа, за които темата е значима и които са засегнали тази тема по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот” и дейност eTwinning.

Разработките си изпращайте едновременно на e-mail адресите ese@hrdc.bg и etwinning.hrdc.bg. Краен срок за изпращане – 04 септември 2015г.

Повече подробности може да видите на следния линк http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%...