Вие сте тук

Столична програма "Култура"

Обявена е конкурсна сесия на Столична програма „Култура” 2016 г.

В изпълнение на Решение №598/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура”.

Срок за подаване на проекти по Столична програма „Култура” - 2016 г.: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.

Проектните предложения се подават приоритетно по електронен път, като и за тази година е оставена възможността за подаване на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала. Не се приемат документи изпратени по поща или имейл.
Повече информация на:
https://sofia.auslugi.com/unit/culture2016/section-454.aws

Ключови думи: