Вие сте тук

TimeHeroes Микрофонд подкрепя доброволчески инициативи

Какво?

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Микрофондът се стреми да ги подкрепи, като предоставя малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н. 

Колко?

Микрофондът предоставя между 50 и 400 лв. на мисия. Целта е всеки месец с обединени усилия да се събере ресурс от поне 2000 лв., с който да се подкрепят доброволческите инициативи. 
 

Кога?

Подкрепят се доброволчески мисии на месечна база. Срокът за кандидатстване е от първо до последно число на всеки месец. Началото е от октомври 2015 г.

Повече информация, както и въпроси на често задавани въпроси във връзка с Микрофонда на TimeHeroes за подкрепа на доброволчески инициативи може да видите тук.