Вие сте тук

Национален фонд “Култура” обявява нови конкурсни сесии по Програма “Мобилност” и Програма “Автентичен фолклор”

Програма за културни контакти „Мобилност” финансира:

– участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство;

– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Трета сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец декември 2015 година до края на месец март 2016 г. включително.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 28.10.2015 г.

Повече информация, указания и документи за кандидатстване по Програма за културни контакти „Мобилност”  можете да намерите тук.

 

Програма "Автентичен фолклор" е насочена към реализирането на проекти в следните насоки:

– Формиране и създаване на възможности за прилагане на собствен модел на информационна услуга в малкото населено място и/или село;

– Да поощри процеса на творческо общуване с нематериалното културно наследство на малките общини по оста на пространственото развитие на народната култура: територия-село-град-граница-чужбина и обратно;

– Да подкрепи създаването на устойчив, творчески разработен вътрешен информационен ресурс-портфолио за външно популяризиране и трансмисия на автентичното културно наследство.

Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец юли 2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 27.10.2015 г.

Повече информация, указания и документи за кандидатстване по Програма "Автентичен фолклор" можете да намерите тук.