Вие сте тук

Библиотекарите от област Смолян се обучаваха как да проучват потребностите на местната общност

      На 22 и 23 октомври в Регионална библиотека - Смолян се проведе  обучение на тема „Методи и форми на проучване на читателските интереси.  Анкетиране – същност, видове анкети и анализ на резултатите”. Лектор на обучението бе социологът Люба Деветакова. Участваха 20 библиотекари от цялата област. С презентации и практически задачи библиотекарите се учиха как да извършват анкетно проучване сред читателите и потенциалните потребители на библиотечни услуги  и различните методи, които могат да ползват в своята работа.
Разделени по групи, участниците в обучението изготвиха проекти за евентуално проучване .
    Библиотекарите споделиха своя опит от работата си във връзка с проучване на местната общност както сред децата, така и сред възрастните.
     Обучението се провежда в изпълнение на договор   между РБ „Николай Вранчев” – Смолян и ФГББ   с цел  развитие на капацитета на обучителния център .

Изображение: 
Категория: