Вие сте тук

Публичен форум „Традиции, бит, самобитност – път към интеграцията”

С публичен форум „Традиции, бит, самобитност – път към интеграцията” приключи проектът „Библиотеката- отворена врата за ромските деца”, финансиран от фондация „Глобални библиотеки – България”  Конкурс за проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот” Договар РД-00-249/ 08.12 .2014 между Министерство на културата и ФГББ.
Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори - Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” (ЛАРГО).  Продължителност : 20 юли- 30 октомври 2015 г.
Главната цел - да затвърди  ролята и мястото на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”-Кюстендил като активен участник в обществения живот в качеството си на културно-образователна и социална интитуция посредством ефективно сътрудничество с НПО сектора.
 
 Проектът беше насочен към създаване на читателска и информационна грамотност, насърчаване на читателските и литературни интереси в традиционна и ИКТ среда у деца от ромски произход
Проектът завърши с Публичен форум „Традиции, бит, самобитност – път към интеграцията”с участието на децата, техните родители, представители на партниращата организация, видни ромски деятели, представители на местната и регионална власти. На форума участниците в проекта демонстрираха придобитите умения и знания и имаха възможност да презентират резултатите от информационните си търсения.
 

Ключови думи: 

Коментари

Библиотеките интегрират ромски деца

библиотеките интегрират ромски деца