Вие сте тук

Започва доставката и инсталирането на компютри за библиотеките по Етап 2009

На 15 ноември 2010 г. започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

455 обществени библиотеки: 410 читалищни, 27 регионални, 12 градски и 6 общински от 234 общини в цялата страна са включени в Етап 2009 г. на програмата. 105 от библиотеките са разположени в населени места под 1000 души.

След доставката и инсталирането на техниката, обществените библиотеки ще предоставят безплатен достъп до интернет и ползване на компютри за своите потребители. Така библиотеките ще увеличат потенциала си на обществени и информационни центрове, приобщавайки хората към ресурсите на глобалното информационно общество.

Библиотеките ще обогатят услугите, които предоставят и ще се превърнат в места за учене през целия живот, където се придобиват нови знания и умения и се развива дух на предприемачество; в средища за развитие и мост за общуване между различни хора и социални групи; в партньори в образованието на деца, ученици и студенти.

Местните общности ще имат възможност да създават електронно съдържание, чрез което да съхранят местните културни традиции и обичаи; да вземат решения на базата на информиран избор; да участват пълноценно в политическия и социален живот; да развиват творческия си потенциал и съхранят културната си идентичност.