Вие сте тук

56% от компютрите и периферната техника са доставени в целевите библиотеки по Етап 2009

За първите пет дни (15 - 19 ноември) от началото на доставките 243 библиотеки в цялата страна получиха компютри и периферна техника по Програма „Глоб@лни библиотеки-България". Това е над половината от общо 455-те библиотеки, които са включени в програмата по Етап 2009.

Към 19 ноември 2010 г. 10% от доставената техника вече е инсталирана - в 12 регионални и 11 читалищни библиотеки. Доставени са 2752 компютъра, както и сървъри, мултифункционални устройства и друга периферна техника. Това представлява 56% от цялото предвидено оборудване за 455-те целеви библиотеки по Етап 2009 .

В периода 22 - 26 ноември 2010 г. продължават инсталациите на доставената техника и доставките на оборудване за библиотеките по Етап 2009. Очаква се до 26 ноември 2010 г. да бъдат доставени още 1734 компютъра, както и периферна техника в 163 библиотеки.