Вие сте тук

Работна среща на представители от ЗУП с екипа на Народна библиотека “Иван Вазов” Пловдив

На 12 ноември се проведе работна среща на Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" с ръководството и екипа на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив. Основен акцент на срещата бяха текущите дейности по програмата, ангажиментите на двете страни за тяхната ефективна реализация и работният график за осъществяване на конкретните договорености.

В рамките на срещата Наталия Георгиева, специалист „Връзки с обществеността" в Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", представи възможностите на дейностите по застъпничество за привличане на местните общности към услугите, които библиотеките предоставят на потребителите, а Диана Андреева, Специалист „Обучение", представи обучителната програма и направи преглед на планираните дейности по обучителния компонент на програмата. Даниел Даковски, координатор на терен, запозна аудиторията с дейностите по доставка и инсталация на ИКТ оборудването.

Оживените дискусии по време на срещата показаха, че предстои дългосрочна и усилена работа, както за ЗУП, така и за екипа на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, за осъществяване на основната цел на програмата - достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността и гражданството на Пловдив.

Plovdiv_12_Nov_2010_small.jpg