Вие сте тук

За библиотекаря

1. Фондация „Глобални библиотеки – България (Фондацията) обявява ПРОГРАМА за предоставяне на средства.
В рамките на Програмата, Фондацията ще предостави безвъзмездна финансова подкрепа за служители от обществените библиотеки със средно образование, за надграждащо обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност "Библиотекознание".
Повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/30597

2. Работа с новия сайт на фондацията