Вие сте тук

Програма за обученията на библиотекари 2011 – 2013 г. и Разписание за обученията през 2011 г.

На 26 ноември 2010 г. Управителният съвет на „Глоб@лни библиотеки - България" одобри Програма за обученията на библиотекари 2011 - 2013 г. и Разписание за обученията през 2011 г. Графиците за обученията по Направление 1 - ИКТ ще се изготвят съвместно през м. януари 2011 г. от регионалните и читалищните библиотеки, които действат като обучителни бази и Звеното за управление на програмата.