Вие сте тук

Стартира осмото издание на грантовата програма "Мтел еко грант – природа с бъдеще"

От 23 март 2016 г. стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще” тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в областите:
1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашените видове ;
2. Насърчаване на практики за възпитание в опазване на околната среда за деца и младежи в детски градини и училища чрез извънучилищни дейности

Ново за това издание е засилването на образователния и информационен компонент. Задължителна целева група са децата и младежите до 19 г. Конкурсът е отворен и за идеи, които насърчават взаимодействието между професионалните природазащитници и училища, детски градини, читалища.

Общият бюджет през тази година е 25 000 лв., а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 5 000 лв.
За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват учебни заведения, както и еко-клубове и неформални ученически обединения; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза, читалища, регистрирани по Закона за читалищата, училищни настоятелства.

Важно: Крайният срок за подаване на проектите за финансиране е 18 април 2016 г.

Повече информация на линка: http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/885-stratira-osmoto-izdanie-na-grantovata...