Вие сте тук

Доставеното ИКТ оборудване по програма „Глоб@лни библиотеки - България" беше представено във Велико Търново

В рамките на IX-та Национална научна конференция „Библиотеки-четене-комуникации", организирана от Регионална библиотека "П. Р. Славейков" Велико Търново съвместно с Катедра „Библиотекознание и масови комуникации" при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и провела се на 17 и 18 ноември 2010 г. беше представено доставеното ИКТ оборудване по програма „Глоб@лни библиотеки - България" и новите възможности, които библиотеките ще предоставят на своите потребители.

Tarnovo_training_centre_small.jpg