Вие сте тук

Откриване на обучителния център към Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" Пазарджик

Ученици от 11 клас на Математическа гимназия "Константин Величков" в гр. Пазарджик изработиха рекламни брошури на Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" в обучителния център на библиотеката, оборудван с 25 компютри и периферна техника по Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Откритият урок се състоя на 30 ноември 2010 г. в рамките на откриването на обучителния център, на което присъстваха представители на Обществения съвет към библиотеката, Клуба на пенсионираните учители в града, местните медии и Звеното за управление на програмата.

Pazardzhik_opening_small.jpg