Вие сте тук

Резултати от конкурсната сесия за малки проекти на ФГББ

Готови са резултатите от конкурса за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ - сесия първа, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.  
В рамките на конкурсната процедура бяха подадени 58 проектни предложения. 
Недопуснати на Етап 1 Административно съответствие – 9 проектни предложения
Одобрени за финансиране на Етап 2 Качествена оценка – 29 проектни предложения
Неодобрени – 20 проектни предложения