Вие сте тук

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.

Основната цел на конкурса е да затвърди мястото на обществените библиотеките като активен участник в живота на съответното населено място или регион. Проектите следва да бъдат насочени към развитие капацитета на обществените библиотеки, въвеждане на нови услуги и създаване на устойчиви партньорства с други библиотеки, неправителствени организации, училища или училищни настоятелства.

Библиотеки, които участват в проекти, одобрени в рамките на първата конкурсна сесия от юли 2016 г. като водещи или като партньори, нямат право да участват в нови проектни предложения по втората конкурсна сесия като водеща организация или като партньор.

Всички библиотеки, чиито проектни предложения не са одобрени за финансиране в рамките на първата конкурсна сесия за 2016 г., могат да преработят и подадат отново своите проектни предложения или да разработят нови.

Регламентът на процедурата е описан подробно в Насоките за кандидатстване. Има разлики в проектната документация на първата и втора конкурсни сесии. Задължително е използването на проектната документация, отнасяща се само за втората конкурсна сесия.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 27 октомври 2016 г.