Вие сте тук

Зелена академия за възрастни

Приключи обучението за използване на информационни технологии по проект „Зелена академия в читалищната библиотека в Златоград” на първата група. В продължение на 10 дни ,групата ,която включваше участниците от различни възрасти се запознаха с разнообразието на информационните технологии ,интерактивни техники в областта на екологичната култура .Всички те ще станат своеобразни „Зелени посланици” , като демонстрират гражданска активност и екологосъобразно поведение;
Удовлетворени от наученото ,участниците в „Зелена академия за възрастни благодариха на обучителя Пламен Чингаров , на библиотекарите и на институциите, които реализират проекта – ОНЧ”Просвета-1908” и Център за развитие на Община Златоград както и за възможността да участват в него . Обучението на следващата група предстои да започне през месец ноември .Успоредно с това ,читалището обяви и конкурса „Красотата около нас”по теми „Растения”, „Животни”, „Феномени на времето”, „Градски/природен пейзаж”. Предложените за участие фотографии ще бъдат оценявани онлайн в периода от 17.12.2016г. до 15.01.2017г. Критериите за оценяване: оригиналност, художествени достойнства и екологична значимост.

Зорка Хаджиева –ръководител на проекта