Вие сте тук

Децата на Стара Загора опознават дивите птици, живеещи около нас

Лого проект

В Стара Загора започна изпълнението на проект „Дивата природа около нас: опознай и защити“. През седемте месеца за реализация на проекта Регионална библиотека „Захарий Княжески“, в партньорство с библиотека „Родина“, СНЦ „Зелени Балкани”, СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“, има за цел да повиши знанията на ученици, учители, родители и възможно най-голям брой хора за дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.

Много често хората в градовете и селата, в които живеят, не знаят, че около тях има една малка вселена от дива природа, която успешно и трайно се е адаптирала за живот в съседство с човека. И всички тези диви животинки са първи помощници в борбата ни с вредителите – насекоми, гризачи. Най-вече заради неинформираността си, при сблъсъците на човека с дивите му съседи, той подхожда с изненада, страх, а често и с агресия.

Всеки един от месеците, в които проектът ще бъде реализиран, ще бъде под „шапката“ на природозащитен проблем и/или защитен вид животно: м. октомври 2016 – Нашият единствен дом, планетата Земя; м. ноември 2016 – Прилепите, нашите приятели; м. декември 2016 – Царският орел – жив символ или музеен експонат?; м. януари 2017 – Совите в нашия град; м. февруари 2017 – Хищните птици в нашия град; м. март 2017 – Белошипата ветрушка – завръщането; м. април 2017 – Белите щъркели – предвестниците на пролетта.

Ше бъдат отбелязани и важни природозащитни дати: Нощ на прилепите – 2 ноември 2016; Ден на влажните зони – 2 февруари 2017; Ден на птиците – 1 април 2017; Ден на Земята – 22 април 2017.

Стартирахме през октомври с гостуване в Спасителния център за диви животни на сдружение „Зелени Балкани“. Съприкосновението с представители на защитени видове, с трайни увреждания, получени от живота им в урбанизирана среда, беше интересно и вълнуващо. 

Ученици от петите класове на две старозагорски училища се запознаха с дейността на сдружението, с животните в посетителския кът – бухал, розови пеликани, белоглав лешояд, сови, сокол, гарван... Контактът на Дарън (англичанин, специалист, ръководител на проект) с обитателите на центъра и познанията на нашите домакини, тяхната отдаденост и любов към пострадалите животинки бяха впечатляващи за децата. Обстановката и разказите за страданията на птиците, причинени от хората и безотговорното им поведение към природата, провокираха интерес и желание за получаване на повече знания по темата.

Организирахме и първите работилнички за направа на малки книжки – дневници от рециклирана в домашни условия хартия. От нея бяха направени кориците на книжките, в които учениците ще вписват впечатления от всичко, което ще видят, чуят и преживеят през предстоящите месеци. Докато работихме усърдно над дневниците, си говорихме за рециклирането – какво представлява и за нуждата от него. Всички книжки бяха ръчно изрисувани от децата, като повечето от рисунките изобразяваха птици. 

Нощта на прилепите бе отбелязана на 2 ноември 2016 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Тук, с участието на много малчугани, родители и педагози, прекарахме няколко забавни часа в опознаване на дивите ни съседи... 

Посрещнахме участниците с изложба на детски рисунки, фотоизложба за тайнствения свят на прилепите и информационни банери, множество материали за тяхното значение и опазване. Децата имаха възможността да участват в различни артистични ателиета – да изработят прилепни маски за себе си и своите родители, да нарисуват прилеп на приятел, да рисуват балони, да оцветяват прилепни картички и да участват в анкетата ни за прилепите. Не пропуснахме и представянето на презентация, чрез която напомняме, че тези малки създания са изключително полезни и не са опасни за хората... Забавлявахме се с интересни снимки на видовете прилепи по света и споделихме вълнуващи и забавни случки при проучването им! Малчуганите получиха подаръци и грамоти, стикери и плакати, които ще останат като спомен за тях и ще запознаят тези, които не успяха да ни посетят, със значението на прилепите.

Всички сме нетърпеливи и очакваме следващите ни срещи с непознатите диви животни, битуващи в съседство с нас в нашите градове и села.

Повече информация и снимков материал от дейностите можете да намерите на блога на проекта: www.green.libsz.org.

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” – сесия първа, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.