Вие сте тук

Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали ще изпълни проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата”

ecology

 

РБ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект „Екология в действие – обичаме и пазим природата” в Конкурс за проекти 2016 - сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ.
Проектът ще бъде реализиран в партньорство с НЧ ”Обединение1913”, СУ ”Владимир Димитров – Майстора”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Отец Паисий”.
Сключен е договор за безвъзмездно финансиране МК – ДБФ – 45 от 25.11.2016 г. с Фондация „Глобални библиотеки – България” на стойност 3660 лв. и съфинансиране от РБ”Н.Й.Вапцаров” в размер на 915 лв. Проекта е с продължителност пет месеца от 01.12.2016 до 30.04.2017 г.
Основната цел на проекта е изграждане на устойчива екологична култура и възпитание на отговорно отношение към природата. Стремежът на екипа е да формира социално значими компетенции у децата за идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-близкото обкръжение и формиране на култура за устойчиво развитие на природата в родния край.
И не на последно място да утвърди библиотеката като активен участник в обществения живот.
В рамките на проекта ще бъдат обучени 45 деца от училищата – партньори. Придобитите теоретични знания те ще приложат на практика в парковете „Арпезос – Север”,
”Горубсо” и „Простор”.
С помощтта на обучителите и библиотечните работници, участниците в проекта ще подготвят „Наръчник на младия еколог”, който ще бъде издаден в 200 екземпляра.
Ще бъде изработена интернет страница на проекта с полезна информация, съвети и модели за опазване на околната среда; снимки и клипове, показващи заразителни примери за подобряване и опазване на градската среда. Електронен вариант на наръчника ще бъде достъпен от тази страница.
След приключването на проекта интернет страницата ще продължи да бъде източник на информация по проблеми на природата и околната среда.

На 8 декември в регионалната библиотека се проведе начална пресконференция по повод стартирането на проекта.

Файлове: 

Коментари